Spring videre til indhold

Looking for pleo.io?

Book en demo
9 steps yeah

Fremtidens arbejdsplads

9 måder, du kan modernisere din arbejdsplads på

Arbejdspladsen, som vi kender den, er under forandring – og det går hurtigt.

Allerede før covid-19 gjorde sit indtog, vandt fjernarbejde stigende popularitet, og udviklingen accelererede under coronakrisen med en fordobling i antallet af folk, der arbejdede hjemmefra i 2020

Men udviklingen stikker dybere end det. Globaliseringen og hurtige teknologiske fremskridt har ikke kun ændret den måde, vi arbejder på, men også vores opfattelse af arbejde.

Den traditionelle idé om at have det samme arbejde hele livet har ændret sig, og mange vælger i dag deres job ud fra deres egne betingelser – hvis de altså er så heldige at få muligheden.

Derudover er gig-økonomien taget til – virksomheder vælger i stigende grad at ansætte agile arbejdstagere såsom freelancearbejdere og projektansatte i stedet for medarbejdere på traditionelle, permanente vilkår.

Forandringen medfører både muligheder og usikkerhed, og mange beslutningstagere mærker den stigende efterspørgsel fra deres teams på nye og bedre værktøjer og teknologier.

De nye forandringer kan være overvældende for mange – derfor har samlet ni enkle måder, hvorpå du kan forberede din arbejdsplads på fremtiden.

1. Støt de selvstændige og fleksible arbejdstagere

Det er ikke nok kun at indføre fleksibilitet og selvstændighed – det er lige så vigtigt at føre en løbende dialog med dine ansatte og hjælpe dem med at få mest ud af de muligheder, du giver dem. 

Og hvad gavn gør øget selvstændighed, hvis dine ansatte ikke føler, at du har tillid til dem, når det kommer til at være innovativ og prøve nye ting af?

Det er gået op for mange progressive arbejdsgivere, at forholdet til selvstændighed og fleksibilitet har ændret sig, og at de kan opnå en stor fortjeneste ved at omfavne udviklingen fuldt ud.

Nate Boaz, Senior Talent Manager for virksomheden Accenture, har følgende at tilføje om udviklingen:

"Krigen om talenter er slut. Arbejdstagerne vandt. De kræver det samme niveau af muligheder og service som forbrugerne. Millennials-generationen interesserer sig mindre for pensionsopsparing og andre fordele som aktieoptioner. De lægger i stedet vægt på muligheder, selvstændighed, vækst og formål."

Forandringen kan for nogle virksomheder virke foruroligende – men dem, der vælger at støtte op om og muliggøre ændringen, vil til gengæld kunne høste frugterne af deres anstrengelser senere hen.

Det er ikke svært at skelne en motiveret nyansat fra en udkørt veteran på en arbejdsplads.

Men prøv at forestille dig, hvor fedt det ville være, hvis du kunne højne de erfarne ansattes entusiasme blot ved at vise, hvor meget du stoler på dem.

2. Lad dit team arbejde på tværs af grænser

En af de mest gennemgribende forandringer på den moderne arbejdsplads er måden, vi interagerer med vores kollegaer på. Det kan være udfordrende at skabe en arbejdsplads, der gør det muligt for dit team at blomstre, selvom de befinder sig langt væk fra hinanden – men det er igen et tiltag, der kan resultere i store fordele senere hen.

Vi finder lige tidsmaskinen frem.

Indtil for omkring 20 år siden sad kontoransatte ofte i lukkede rum eller med skillevægge mellem sig – og selvom Office Space er en virkelig god film, egner denne kontoropsætning sig desværre ikke til samarbejde.

I dag benytter man typisk åbne kontorlandskaber, der opmuntrer til samarbejde både i og på tværs af teams.

Mange virksomheder er i stigende grad begyndt at implementere samarbejde på afstand – med teams der arbejder fra flere forskellige lokationer og ofte i forskellige tidszoner. 

Den tilgang er vi for eksempel vilde med i Pleo..

Men hvis dit team skal opnå et godt samarbejde på afstand, er det essentielt, at I har en god software, der understøtter de specifikke behov, dine ansatte måtte have.

Hvis du har et designteam, der arbejder off-site, kan en god løsning for eksempel være intuitive og effektive samarbejdsværktøjer såsom Marvel eller Abstract. Og hvis dine ansatte skal skabe indhold sammen, kan værktøjer som Trello eller Airtable hjælpe med at strømline denne process. 

3. Simplificér intern kommunikation 

Nu til dags kan værktøjer som Slack og Skype holde dit team forbundne hele dagen, uanset hvor de befinder sig. 

Det giver dem blandt andet mulighed for at rejse og arbejde i udlandet, uden at det går ud over produktiviteten.

Denne forbundethed gør dit team mere effektive, men det kan også være en god idé at fastsætte retningslinjer for, hvilke tidspunkter du er tilgængelig på. 

De fleste vil ikke have noget imod at modtage et opkald eller en SMS efter arbejdstid, hvis der er tale om et nødstilfælde. Men hvis det bare er en GIF eller et spørgsmål, der kan vente til dagen efter, vil dine kollegaer formentlig foretrække, at du kontakter dem inden for den tidsramme, de har angivet.

4. Indfør løbende feedback

En af de mere forældede praksisser i erhvervslivet er de såkaldte MUS-samtaler.

Årlige eller halvårlige vurderinger har til formål at evaluere, hvor godt den enkelte medarbejder præsterer – men i realiteten resulterer de oftest i unødvendig nervøsitet hos dine medarbejdere.

De fleste kan huske følelsen af, at et vigtigt møde med chefen nærmede sig, og angsten for at komme til at klokke i det meldte sig – hvilket ofte førte til, at det netop var det, du gjorde. 

En mere optimal tilgang til at give feedback er, at ledelsen har en daglig eller ugentlig dialog med medarbejderne og bruger relevante værktøjer til at give dem feedback på opgaverne, mens de står på – og ikke flere måneder efter.

Løbende evalueringer reducerer ikke bare den stress, der er forbundet med de årlige MUS-samtaler, men gør det også lettere at få en brugbar indsigt i de faktiske præstationer.

5. Forbedr balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Med alt fra strejkende arbejdstagere i Tyskland til en udfordret arbejdskultur i Japan tyder alt på, at verden er blevet mere modstandsdygtig over for det traditionelle hamsterhjul. 

Og undersøgelser viser, at en god balance mellem privat- og arbejdslivet lønner sig.

Når du forbedrer balancen mellem arbejds- og privatliv, forebygger du også udbrændthed og stress, hvilket ofte er hovedårsagerne til personaleudskiftning. 

Og når du giver dit team mulighed for at arbejde på fleksible vilkår, tilpasse deres arbejde efter privatlivet og fokusere på et resultatbaseret arbejde frem for at arbejde på faste tidspunkter, vil det højne medarbejdermoralen.

Men du kan faktisk allerede forbedre balancen mellem privat- og arbejdsliv, mens de ansatte stadig er på kontoret. 

Det kan måske virke som en fiks idé, men at forsyne arbejdspladsen med træningsrum eller et meditationsområde kan faktisk hjælpe dit team med at tilgodese deres personlige behov og mål, selvom de befinder sig på kontoret.

Og hvis disse tiltag ikke lyder som det rigtige for dit team, hvorfor så ikke finde ud af, hvad der gør?

6. Tilskynd medarbejderengagement

Når du viser dine ansatte tillid ved at gøre dem medbestemmende i forhold till, hvilken retning virksomheden skal tage, kan det give store fordele, øge arbejdsglæden og potentielt åbne op for nye måder at arbejde mere optimalt på.

Men det er ikke nok at foregive, at du sætter pris på dit teams arbejde. Vi skriver “foregive”, fordi undersøgelser viser, at de gennemsnitlige ledere kun hører efter i 18 sekunder, og at de glemmer halvdelen af det, deres medarbejdere fortæller dem. 

Men hvordan kan lederne blive bedre til at øge medarbejderens engagement? 

Gennemsigtighed er en vigtig faktor. 

Det er nemt (og sjovt) at fejre resultater, men du må ikke glemme at tale om lavpunkterne. Hvis dit team ikke når sine mål, så spørg dem, hvad de de tror, der spænder ben for dem – det kunne jo være et problem, du ikke selv var bevidst om. 

Og selv om det er et problem, du ikke har mulighed for at gøre noget ved her og nu, vil dine medarbejdere uden tvivl sætte pris på, at du lyttede til dem.

Det kan også hjælpe at finde et passende forum til at engagere dine medarbejdere. Nogle af dine ansatte vil måske helst tale om deres ideer i et åbent forum, mens andre foretrækker at dele dem anonymt.

En af de vigtigste egenskaber, en god leder skal besidde, er, at vedkommende skal være god til at lytte – og det er noget, alle kan lære. 

Uanset om det kræver, at du skal blive bedre til at tømme dit hoved for tanker inden et møde, eller at I skal holde møder med en “lyttepind” (man må kun tale, hvis man har holder pinden) eller noget helt tredje, er der altid mulighed for at sikre, at dine ansatte føler, at du virkelig lytter til dem.

7. Sæt skub i produktiviteten med automatisering

Automatisering kan gøre dine ansatte hurtigere, dygtigere og mere effektive – og på den måde mindske behovet for personaleudskiftning.

Mange medarbejdere udfører stadig simple og gentagende arbejdsopgaver, som kunne være blevet automatiseret, og det dræner og distraherer dem fra at udføre det arbejde, der giver mest værdi.

Automatisering gør det muligt for dig at afskaffe gentagende og tidskrævender opgaver og give dit team og din virksomhed som helhed mulighed for at fokusere på det, der betyder noget.

Det kan derfor være en god idé at undersøge, hvilke områder i din virksomhed det giver mening at automatisere – for eksempel udgiftshåndtering – og derefter bruge den sparede tid på at inddrage dine medarbejdere i nye, værdifulde opgaver, der kan styrke virksomheden.

8. Opmuntre til fjernarbejde

Jeg nævnte i starten af denne artikel, hvor populært fjernarbejde er blevet – og der er da også en lang række fordele at hente, når du lader dit team arbejde hjemmefra. 

Vi har efterhånden fundet ud af, at mange medarbejdere bliver mere effektive, når de arbejder hjemmefra, idet de kan fokusere på antal arbejdsopgaver i stedet for antal arbejdstimer.

Det bliver mindre og mindre vigtigt for medarbejdere at arbejde fra samme lokation, og det gør fjernarbejde mere og mere populært. 

Det bedste, du kan gøre, er derfor at tage udviklingen til dig og udnytte den bedst muligt.

9. Tag dine ansattes værdier til dig

Emner som bæredygtighed, diversitet på arbejdspladsen og CSR betyder meget for især millenials-generationen (folk, der er født mellem 1980 og 2000).

Det er generelt blevet vigtigere for mange arbejdstagere, at den virksomhed, de er ansat i, går op i bæredygtighed. For eksempel er antallet af medarbejdere, der synes, det er vigtigt, at deres virksomhed går op i FN’s verdensmål, vokset fra 29 % til 41% på ét år.

Mange virksomheder taler om, hvordan de vil handle mere bæredygtigt. 

Men det store spørgsmål er, hvordan du virkelig kan få succes med at gøre bæredygtighed til en central styrke i din virksomhed.

Svaret er simpelt: Inddrag alle i virksomheden.

Meget tyder nemlig på, at der kan være meget at hente, når du involverer dine medarbejdere i virksomhedens bæredygtighed

Når alle i virksomheden føler sig ansvarlige for bæredygtigheden, gør det dem nemlig mere effektive, stolte over og engagerede i det arbejde, de udfører.

Tendensen om at fokusere på de ansattes velbefindende og trivsel er faktisk ikke en tendens – det er en proces.

Den moderne økonomi er domineret af jobs, der kræver en intens intellektuel indsats.

Der er kamp om talenterne, og de bedste arbejdstagere ved, at de skal søge efter virksomheder, der kan prale med gode resultater, når det kommer til medarbejdernes trivsel. De ønsker mere end vage løfter, men at virksomheden i praksis viser, hvor godt den behandler sine ansatte. 

Den nye generations medarbejdere er mindre bange for at stille spørgsmål om balancen mellem privat- og arbejdsliv, samt hvordan de kan bidrage i beslutningstagningprocessen.

Så hvorfor ikke finde løsningerne nu – før dine potententielt nye ansatte tager dig på sengen og stiller spørgsmål, du ikke har svaret på?

Gå ikke glip af en artikel

Tilmeld dig i dag, så du kan modtage spændende opdateringer og de seneste nyheder fra Pleo.