Bogholderen mener: “Bogholderens mandat vil øges”

Dette er den tredje gæsteblog i en serie, hvor vi har snakket med en række Pleo Partner brancheeksperter om de udfordringer, muligheder og radikale transformationer bogholderbranchen står overfor.
I denne uge har vi snakket med Jesper Juhl Hansen fra Monero.


Hvordan har bogholderbranchen ændret sig siden du begyndte? Hvilke store ændringer er der sket i løbet af de seneste 10 år?

Monero blev i 2011 stiftet på idéen om at bogholderi må kunne gøres nemmere og fra starten har det været målet at udnytte IT til at gøre arbejdsgange i bogholderiet nemmere. Vi har aldrig haft et fysisk bogholderi, men meget har alligevel ændret sig. I starten skulle mange ting håndbæres og håndteres manuelt, eksempelvis skulle de fleste bilag indscannes – det var noget vi havde studentermedhjælpere til – og aftaler og regnskaber skulle fysisk underskrives. I dag kommer de fleste bilag som PDF filer direkte fra leverandøren og ind i regnskabssystemet. Dokumentation og pengestrømme bliver hele tiden håndteret smartere – og studentermedhjælpere bruger vi ikke længere til at løse manuelle opgaver.

Det er vores oplevelse at bogholderens engagement i virksomheden er blevet større – at bogholderens mandat og rolle har udviklet sig – at bogholderen kan mere. Tilstedeværelsen af gode softwareløsninger har gjort mange af bogholderens opgaver nemmere og aldrig har produktiviteten for en bogholder været så høj. Bogholderens værdibidrag målt som timeindsatsen er øget markant over de sidste 10 år. De ændringer som er sket åbner i høj grad op for en verden af spændende muligheder, hvor man som bogholder mere end nogensinde kan være med til at sætte sit præg.

Hvad mener du er den største udfordring, som bogholdere står overfor i dag?

Bogholderi er et regelbaseret erhverv og derfor en svær størrelse at jonglere med for mange virksomhedsejere og ledere. Egentlig synes jeg reglerne løbende forenkles, men kravene er stadig høje og det er her de største udfordringer ligger. Gode softwareløsninger gør rutinearbejdet lettere – det er blevet en daglig luksus. Men lovgivningen skal stadig overholdes og her tror jeg at branchen kommer til at savne nogle kompetencer. 

Derudover er det mere end nogensinde vigtigt at følge med og være forandringsparat. Konkurrencen indenfor softwareløsninger, der letter bogholderens arbejdsopgaver er stor – og løsningerne får til stadighed større indflydelse. Bogholdersoftware til små og mellemstore virksomheder er blevet billigt og er ofte webbaseret – som dermed kan tilgås fysisk løsrevet fra et kontor. Opdateringsfrekvensen er høj og levetiden blevet kort. Løsninger skal samtidig kunne udveksle data på en let og gnidningsfri måde, hvilket ofte opfattes som en kompleks størrelse. Kombinationen af tilgængelighed, kompleksitet og pris betyder at flere virksomheder vælger at outsource deres bogholderi. Outsourcing-trenden tror vi fortsætter og vi tror det vil udfordre bogholderens rolle.

 

Hvilke værktøjer bruger du ugentligt/månedligt og hvordan gør de dit arbejde lettere?

Kommunikation og overblik er nøgleord og det har de altid været. Løsninger som på en let og tilgængelig måde skaber overblik og kontrol – og som derved understøtter effektivitet – det er de løsninger vi holder mest af. De vigtigste værktøjer er dem som gør os til en god business partner til modtageren – for håndtering af data mellem systemer kan automatiseres, men det kan menneskers adfærd og dialogen mellem dem ikke.

 

Med udviklingen indenfor digitalisering og automatisering, hvordan tror du så at bogholderbranchen vil ændre sig i løbet af de næste 10-15 år?

Vi tror klart på at bogholderbranchen vil udvikle sig og at bogholdere vil få endnu større indflydelse på de forretninger, hvor de agerer sparringspartner. Kravene til bogholderen vil udvikle sig og den dygtige bogholder vil oftere bliver inviteret med når der skal træffes strategiske beslutninger.  Det har været trenden de seneste 5 år og den vil fortsætte. Det er naivt at tro at virksomhedsejere og CEO’s sætter sig ind i de mere og mere komplekse IT løsninger som kommer på markedet. Det bliver fremover bogholderen som leverer de tilpassede brugbare løsninger, der passer til lige præcis det stadie kunden er i – og bogholderen som leverer både integrationsløsninger samt håndterer datakontrolopgaven.