Spring videre til indhold

Looking for pleo.io?

Book en demo

World of Work

Styrk din virksomhed ved at investere i medarbejderfastholdelse

Kernen i enhver organisation er medarbejderne – og alligevel afskediger de store teknologivirksomheder deres ansatte i hobetal. Hos Amazon, for eksempel, risikerer 18.000 arbejdstagere at miste deres job, mens Salesforce, Microsoft og Google tilsammen har fyret mange tusinde medarbejdere.

Omstrukturering kan måske virke som en god idé, når en virksomhed er i krise – men desværre overser mange arbejdsgivere eftervirkningerne af afskedigelser og den effekt, det kan have på medarbejdernes moral. 

Med en økonomi, der er så turbulent, som den vi har lige nu, kan det være afgørende at bevare en loyal arbejdsstyrke.

De ansattes moral spiller en kæmpe rolle, når det kommer til at fastholde medarbejdere på længere sigt. Og det giver da også god mening, at glade medarbejdere er mere tilbøjelige til at blive i deres job – så ledere gør klogt i at investere i at beholde dem.

Hvorfor er fastholdelse af medarbejdere så vigtigt? 

Har du nogensinde arbejdet et sted, hvor du følte, at du skulle varetage to personers arbejdsopgaver?

Når stillinger fra personer, der er blevet opsagt eller selv har sagt op, forbliver ledige, er der som regel en anden uheldig sjæl, der tager over på deres arbejdsopgaver. Medarbejdere, der udfører arbejde for to personer, bliver naturligt nok hurtigere udbrændte eller får nok af, at deres løn ikke matcher arbejdsopgaverne, og ender derfor med at søge andre steder hen.

Ikke nok med det kan de omkostninger, der er forbundet med at ansætte nye medarbejdere, ofte være uoverskuelige. Rekruttering æder ikke blot produktiviteten – de udgifter, du bruger på jobopslag, samtaler, rekruttering og oplæring kan tære på virksomheden økonomisk, uden at du selv bemærker det.

Undersøgelser viser, at det koster 150-200 % af en medarbejders løn at udskifte vedkommende med en ny medarbejder, og det kan tage to år for en ny medarbejder at opnå samme produktivitetsniveau som en eksisterende medarbejder. 

Og når en medarbejder forlader virksomheden, går han eller hun ud af døren med mange års erfaring, viden og kreativitet, som kan være et aktiv for din konkurrent.

Glade teams præsterer bedre

Når du skal sikre dit teams trivsel, spiller psykologisk sikkerhed en afgørende rolle. Følelsen af at kunne være sig selv på arbejdet er nemlig en af de vigtigste drivkræfter for tilfredse arbejdstagere.

Dine medarbejdere skal føle, at de trygt kan dele deres ideer og samarbejde på lige fod med resten af teamet. Og de skal føle sig støttet i deres beslutninger. 

Alle, der har oplevet at tale i en gruppesammenhæng uden at blive hørt, ved, at det ikke blot har en negativ indvirkning på motivationen, men også på den generelle lyst til at dele sine meninger og tanker. Og på længere sigt kan det påvirke medarbejdernes mentale sundhed og arbejdsglæde.

Udfordringen her er, at der ikke er nogen nem måde at måle lykke på. For nogle er kommentaren “Godt gået” og et klap på skulderen nok, mens andre først er tilfredse, når de får en forfremmelse. Hvis dine medarbejdere trives, opstår der sjældent konflikter, og den kedelige “kontorpolitik” kan begrænses – hvilket er en af de mange grunde til, at det kan betale sig at sørge for, at dine medarbejdere er glade.

Hvis du har svært ved at forestille dig, hvordan du gør dette, kan du altid spørge dine medarbejdere direkte. Det kunne for eksempel være noget så simpelt som løbende spørgeskemaundersøgelser og ændringer baseret på de ansattes feedback (det gælder både den positive og negative). 

Du kan også tage skridtet videre og uddanne lederne eller tilbyde coachingkurser, der ruster dem bedre som overordnede. Det er lige så vigtigt, at du investerer i dine medarbejdere såvel som din ledelse, da det er den, der oplærer dine ansatte og holder dem engagerede.

“Når miljøet er trygt og sundt, er det nemmere for medarbejderne at gøre et godt stykke arbejde, og det fremmer også effektiviteten og produktiviteten.” – Jessie Danyi, Head of Belonging & Impact fra vores e-bog “Forbrug og økonomi i 2023: Den nye standard for virksomhedernes finansielle beslutninger”.

Derfor har medarbejderfastholdelse aldrig været vigtigere

En nylig rapport viser, at danskere skifter job som aldrig før. Hele 54 % planlægger at finde en ny arbejdsplads inden for det kommende år. 

Denne ændring skyldes blandt andet et større ønske om balance mellem privatliv og arbejdsliv samt øget fleksibilitet, som er opstået i kølvandet på pandemien, og virksomheder tilskyndes derfor til at udarbejde fleksible politikker, så de kan imødekomme flere af medarbejdernes behov.

De sidste par år har været turbulente med alt fra pandemi og fyringsrunder til krig og arbejdsløshed, hvilket kun bidrager til mere usikkerhed. Derfor er det nemt at se, hvorfor det lige nu er vigtigere end aldrig før at investere i fastholdelsen af dine nuværende talenter.

Sådan motiverer du dine medarbejdere uden lønforhøjelser

En måde, du kan motivere dine medarbejdere på, er ved at tilbyde dem frihed –  ikke nødvendigvis økonomisk frihed, men frihed i form af selvbestemmelse. 

Øg fleksibiliteten

Vores rapport afslører, at 32 % af alle virksomheder har oplevet, at de ansatte ikke har kunnet dokumentere udgifterne for transport til arbejdet. 

Fleksible arbejdstider giver medarbejderne mulighed for at arbejde på de tidspunkter (og steder), der passer dem bedst. Nogle mennesker fokuserer bedst sidst på dagen, mens andre står op med solen, og nogle skal tilpasse deres tidsplan efter deres børn – derfor er det lettere at give dit team mulighed for selv at styre arbejdstiderne. 

Flekstid kan være et stort skridt i retning af større tillid til dine medarbejdere, og når de føler, at du stoler på dem, vil de med større sandsynlighed tillægge deres stilling mere værdi og betydning. 

Tilskynd til samarbejde

Medarbejdernes motivation og trivsel fremmes af en arbejdskultur, der er baseret på samarbejde og inspiration. De fleste ideer kommer løbende, og de rigtigt gode ideer udvikles over tid ved hjælp af samarbejde og tålmodighed. 

Skab et åbent arbejdsmiljø, hvor dine medarbejdere har mulighed for at dele halvfærdige ideer eller brainstorme og tænke højt, så andre har mulighed for at bygge videre på dem og skabe noget stort.

Begå fejl, og lær af dem

Derudover er det vigtigt at give dit team lov til at begå fejl og tage ansvar for dem. Frem et miljø, der tilskynder til at lave fejl. Du bør aldrig gøre et stort nummer ud af fejltagelser, men lære af dem, bygge videre på dem og skabe noget nyt ud af dem. 

På jeres ugentlige møder kan du for eksempel opfordre medarbejderne til at dele en fejl, de har begået i ugens løb, og hvad de har lært af den. Det er en god måde at fjerne den stigmatisering, der ofte er forbundet med fejltagelser på.

Og hvis du begår fejl som leder, så indrøm det! Mennesker har meget større respekt for andre, der tør indrømme det, når de tager fejl.

Invester i velvære

Dine medarbejdere er dit største aktiv, og det er derfor vigtigt, at du passer godt på dem. Vi tilbringer en stor del af vores dag på arbejdet. Derfor kan initiativer som trivselsprogrammer, apps til medarbejdertrivsel og månedlige temadage om mental sundhed gøre en enorm forskel for trivslen på arbejdspladsen. 

Beløn de dygtigste medarbejdere

Næsten alle mennesker sætter pris på et skulderklap for et godt stykke arbejde, men en gave eller en belønning for en god præstation er et ekstra skridt, du kan tage for at give en medarbejder et vigtigt tillidsboost. 

Mange arbejdsgivere synes, at belønninger er for dyre (vores rapport har afsløret, at 23 % af virksomheder stoppede med at give deres team gaver i 2022). Men en belønning kan også være at give de dygtigste medarbejdere en ekstra fridag, en 20 minutters personlig samtale med den administrerende direktør eller en tidlig fyraften om fredagen. 

Vær kreativ og find sjove måder at vise dine medarbejdere, at du værdsætter deres hårde arbejde på – det virker også mere personligt end blot at massekøbe den samme Kähler-vase til alle i julegave.

Som du måske har lært nu, behøver det ikke at være særligt svært eller kompliceret at fastholde dine medarbejdere. Når du viser dine ansatte, at du holder af dem og værdsætter deres arbejde, giver det dem større grund til at blive, og det gavner virksomheden på længere sigt.

Hvis du kunne tænke dig at få flere tips til, hvordan din virksomhed ikke blot kan overleve, men også trives i 2023, kan du downloade vores e-bog om forbrug og økonomi her.

Du vil måske også synes om ...

Gå ikke glip af en artikel

Tilmeld dig i dag, så du kan modtage spændende opdateringer og de seneste nyheder fra Pleo.