Spring videre til indhold

Looking for pleo.io?

Book en demo
Lasse Vendelbo Andersen

Pleo Partners

Moms? Øhh, hvad for noget?

Lasse Vendelbo Andersen er Digitaliseringskonsulent i Retio og gæsteblogger hos Pleo. Lasse har arbejdet med regnskab i 10 år. I denne artikel vil han ganske kort give dig et overblik over, hvad moms og One Stop Moms er. Du vil også få en gennemgang af, hvad du skal være opmærksom på, samt hvordan du evt. kan bruge momsen til at optimere din likviditet.


Hvad er moms?

Moms er en afgift på 25 % af omsætningen, som staten pålægger virksomhederne at lægge oven på den vare, de sælger. Dette kaldes salgsmoms, og det er sælgerens ansvar at opkræve momsen og viderebetale denne til Skat.

Når en virksomhed køber varer, skal der også betales moms. Denne moms kaldes købsmoms, og virksomheder kan få fradrag for den i deres momsopgørelse. Momsopgørelsen bliver opgjort ved at trække købsmomsen fra salgsmomsen.

Visse brancher og eksportsalg til virksomheder er undtaget fra momspligten.

Det samme gælder, hvis du har omsat for under 50.000 kr. i løbet af de seneste 12 måneder. I det tilfælde bliver du anset som en hobbyvirksomhed.

Hvis du har en hobbyvirksomhed og handler med ervherv, kan det dog være en fordel at tilmelde dig momspligten alligevel, da du derved kan få momsfradrag for dine udgifter, og dine kunder vil kunne få fradrag for din moms. Det er kun en fordel at lade være, hvis din kunde ikke kan få fradrag for udgiften.

Et tvivlsspørgsmål, jeg tit støder på, er, om man kan fakturere uden moms, når køberen ikke er momspligtig.

Dette er ikke en mulighed, da momspligten ligger hos sælgeren uagtet, hvem køberen er.

Frister for momsafregning

Virksomheder skal afregne moms for forskellige perioder. Perioden afhænger af, hvor meget du omsætter for. Du kan altid vælge at afregne momsen oftere end det obligatoriske. Det kommer jeg mere ind på senere.

I tabellen nedenfor kan du se, hvor hyppigt du skal afregne moms.

OBS: Hvis du er en nyopstartet virksomheden, skal du afregne momsen kvartalsvis det første halvandet år.

One Stop Moms

Der er kommet en særlig EU-ordning ved navn One Stop Moms.

Når du handler med private personer i EU, skal du afregne lokal moms. Det vil sige, at hvis du sælger til en privatperson i Tyskland, skal du opkræve tysk moms osv. for de andre EU-lande. Denne moms skal du fælles indberette til Skat, hvorefter Skat sørger for at viderebetale momsen til de tyske skattemyndigheder.

Ordningen har indtil nu kun omfattet elektroniske og teleydelser samt radio- og tv-spredningstjenester.

Pr. 1. juli 2021 blev webshops også blevet omfattet af denne ordning. Så hvis du har en webshop med salg til private i EU, skal du opkræve lokal moms i de lande, du sælger til.

Hvad skal du stille op med One Stop Moms?

One Stop Moms-ordningen kan blive meget tung at administrere, men det er der råd for.

Sådan skal du forholde dig:

  1. I din bogføring skal du oprette en omsætningskonto i din resultatopgørelse for hvert land.
  2. Herefter skal du lave en ny momsgruppe i balancen til din One Stop Moms.
  3. I denne gruppe skal du oprette en momskonto for hvert land.
  4. Herefter kan du oprette en momskode med den korrekte momssats for hvert land, du sælger til.
  5. Denne momskode skal du knytte til din omsætnings- og momskonto for det pågældende land.
  6. Nu kan du nemt finde tallene til din indberetning af One Stop Moms.

Husk at kontrollere, om momssatserne stadig er de rigtige en gang om året.

Overvejelser i forhold til at forbedre din likviditet

Moms er et nødvendigt onde, og det er ikke noget, du kan komme uden om. Der er dog visse omstændigheder, hvor du kan bruge momsen til din fordel.

Hvis du skal have penge tilbage i moms, kan du vælge at afregne moms hyppigere, end du skal. Du får derfor hurtigere pengene tilbage for momsen, og du får optimeret din likviditet.

Nogle af grundene til, at du skal have penge tilbage for din moms, kan være:

  • Du har en vækstvirksomhed, som har fået en investering og kører med et stort underskud i en årrække.
  • Du har en eksportvirksomhed, som ikke har noget salgsmoms, du skal betale.

Modsat kan det også være, at du har en rigtig god likviditet og derved skal betale negative renter i din bank. Hvis det er tilfældet kan du nedbringe dine negative renter ved at indbetale moms hyppigere.

FinCircle nyhedsbrev

Du vil måske også synes om ...

Gå ikke glip af en artikel

Tilmeld dig i dag, så du kan modtage spændende opdateringer og de seneste nyheder fra Pleo.