Spring videre til indhold

Looking for pleo.io?

Book en demo
Rullende forecast

Tips og tricks

Fra statisk til dynamisk: Sådan fungerer et rullende forecast

I en verden, hvor virksomhedernes succes er nært knyttet til deres evne til at tilpasse sig og forudsige fremtiden, bliver nøjagtige og fleksible økonomiske forudsigelser mere end bare en fordel. De kan vise sig at være selve livsnerven i din organisation. Derfor er det afgørende, at du kender til begrebet “rullende forecast”.

Rullende forecast er nemlig en metode, som har forvandlet den traditionelle budgetlægningsproces og gør virksomhederne i stand til at tage datadrevne beslutninger i realtid. 

I dette blogindlæg vil vi derfor udforske dette spændende begreb, afsløre dets fordele og demonstrere, hvordan det kan forme din organisations fremtidige kurs på en mere effektiv og agil måde.

Hvad er rullende forecast?

Et rullende forecast – også kaldet en rullende prognose – er en dynamisk og kontinuerlig proces, hvor data rutinemæssigt gennemgås og opdateres for at sikre, at virksomheden altid har et aktuelt og fremadskuende økonomisk perspektiv.

Konkret indebærer det, at din virksomhed estimerer fremtidige indtægter og udgifter i en given tidsramme. Det gøres ved at analysere historiske data fra virksomheden samt udføre ekstern markedsvurdering og indsamling af indikatorer for at danne en vurdering af, hvordan virksomhedens økonomiske fremtid sandsynligvis vil udfolde sig.

Det rullende forecast bruger også historiske data til at forudsige fremtiden, men dets afgørende karakteristika, som adskiller det fra et traditionelt budget, er, at dets tidsmæssige rækkevidde strækker sig ud over det aktuelle regnskabsår og typisk dækker en fremtid på 12 måneder. Denne fremgangsmåde indebærer, at den tidligere måned fjernes fra prognosen, og en ny måned tilføjes i den modsatte ende. Dette betyder, at prognosen altid kigger 12 måneder frem i tiden.

Hvad er formålet med et rullende forecast?

Formålet med et rullende forecast er først og fremmest at bryde med den stive, årlige budgetlægnings-cyklus, der ofte er forældet i en hurtigt skiftende forretningsverden. Den traditionelle budgetproces kan være tidskrævende og ressourcekrævende, og den giver ofte kun en fastlåst økonomisk plan for et enkelt år. Et rullende forecast sigter derimod mod at skabe en kontinuerlig, løbende opdatering af virksomhedens økonomiske forudsigelser. 

Et rullende forecast gør det muligt for organisationer at tilpasse sig ændringer i markedsforholdene, justere deres strategi og træffe datadrevne beslutninger i realtid.

Forskellen på rullende forecast og et traditionelt budget

Når man første gang hører om begrebet “rullende forecast”, kan man måske komme i tvivl om, hvordan det egentlig adskiller sig fra et helt almindeligt budget. Begge er tilgange til økonomisk planlægning og styring i virksomheder, men mens de begge har til formål at give en struktureret økonomisk ramme, adskiller de sig fra hinanden på flere afgørende måder.

Først og fremmest adskiller de sig på tidsrammen. Et traditionelt budget følger normalt virksomhedens regnskabsår, der ofte er på et år. Det oprettes én gang om året og ændres normalt ikke i løbet af året. Et rullende forecast fokuserer i stedet på en kontinuerlig tidshorisont, der normalt strækker sig 12 måneder frem i tiden. Når en måned er gået, udgår den fra prognosen, og en ny måned tilføjes.

De to tilgange adskiller sig også på deres primære formål. Det traditionelle budget bruges normalt til at fastsætte økonomiske mål for regnskabsåret og beskriver, hvad virksomheden ønsker at opnå i løbet af budgetperioden. Formålet med rullende forecast er primært at give virksomheden et dynamisk værktøj til at styre sin økonomi, og det fokuserer i højere grad på, hvad virksomheden forventer at opnå i perioden.

Det traditionelle budget og det rullende forecast adskiller sig også på fleksibiliteten. Det traditionelle budget er ikke særligt fleksibelt, da det typisk udarbejdes én gang i løbet af året og ikke tilpasses ændrede forhold. Omvendt er det rullende forecast super fleksibelt. Det rullende forecast opdateres hyppigt, som regel enten månedligt eller kvartalsvis, hvilket giver mulighed for at tilpasse prognosen baseret på de seneste data og ændringer i markedet, ligesom det bliver lettere at reagere på uforudsete omstændigheder og optimere ressourceallokeringen. 

Fordelene ved rullende forecast

Implementeringen af et rullende forecast i en organisation bringer flere afgørende fordele med sig, der går ud over de traditionelle årlige budgetter. 

Her er en detaljeret gennemgang af nogle af de mest værdifulde fordele:

Fleksibilitet

En af de mest indlysende fordele ved et rullendeforecast er dets fleksibilitet. Det tillader din organisation at tilpasse sig ændringer i forretningsmiljøet og markedet i realtid. Det er et potentielt afgørende aspekt i en verden, hvor forholdene kan ændre sig hurtigt. Som virksomhed kan du således reagere hurtigt på nye muligheder og trusler uden at skulle vente på næste års budgetrevision.

Bedre beslutningsgrundlag

Et rullende forecast giver ledelsen et kontinuerligt og opdateret billede af virksomhedens økonomiske sundhed. Det forbedrer beslutningsgrundlaget markant, da ledelsen kan træffe informerede beslutninger baseret på de seneste tilgængelige data. Her er det for eksempel muligt at opdage, hvis firmakortet har været rødglødende i løbet af Q2, og med det samme afklare, om det er en naturlig udvikling, eller om der skal laves initiativer for at mindske forbruget fremadrettet. Det rullende forecast kan altså reducere risikoen for beslutningstagning baseret på forældede eller unøjagtige oplysninger.

Bedre håndtering af usikkerheder

Forretningsverdenen er fyldt med usikkerhed, og rullendeforecast hjælper organisationer med at håndtere denne usikkerhed mere effektivt. Ved at have et fremadskuende perspektiv kan virksomheder identificere potentielle risici og muligheder tidligere og udvikle strategier til at håndtere dem.

Proaktiv styring

Med et rullendeforecast kan din organisation proaktivt styre sin økonomi. Det kan identificere områder, hvor omkostninger kan reduceres, eller investeringer kan øges for at maksimere overskuddet. Dette giver en konkurrencefordel, da virksomheden kan tilpasse sig ændrede forhold hurtigere end konkurrenterne.

Langsigtet strategisk planlægning

Et rullendeforecast giver også et stærkt grundlag for langsigtet strategisk planlægning. Din virksomhed kan se fremad og udvikle planer, der tager højde for fremtidige økonomiske udfordringer og muligheder. Det er afgørende for at sikre bæredygtig vækst og konkurrenceevne på lang sigt.

Bedre ressourceallokering

Et rullende forecast hjælper også med at identificere områder, hvor ressourcer kan allokeres mere effektivt. Det kan for eksempel inkludere områder med høje omkostninger, ineffektive processer eller afdelinger med højt potentiale. Organisationen kan altså på den måde optimere sine ressourcer for at opnå bedre resultater.

I sammenfatning giver et rullende forecast organisationer den nødvendige fleksibilitet til at trives i en konstant foranderlig forretningsverden. Derfor er det et værdifuldt redskab for enhver virksomhed, der stræber efter at opnå langsigtede økonomiske mål og forblive konkurrencedygtig.

Udfordringer i rullende forecast

Selvom et rullende forecast kan tilbyde mange fordele, er det ikke uden udfordringer. Virksomheder, der ønsker at implementere denne praksis, står ofte over for følgende udfordringer, der kræver omhyggelig håndtering for at sikre succes. Hvis du planlægger at implementere rullende forecast i din virksomhed, bør du derfor læse nøje med, så du undgår at falde i samme fælde.

Kompleksiteten af data

Et rullende forecast involverer ofte en bred vifte af datakilder, der spænder fra finansielle data som indtægter og omkostninger til operationelle data som salgsvolumen og produktionshastigheder. Denne kompleksitet kan gøre det udfordrende at organisere og validere dataene korrekt. Derfor er det afgørende, at din virksomhed har solide strategier for datamanagement og værktøjer på plads for at sikre nøjagtighed.

Teknologi og værktøjer

En vellykket rullendeforecast kræver ofte avancerede teknologiske løsninger. Implementeringen og vedligeholdelsen af disse teknologier kan være udfordrende og kræver betydelige investeringer.

Kontinuerlig opdatering og vedligeholdelse

Da et rullendeforecast er en kontinuerlig proces, kræver det konstant overvågning, opdatering og vedligeholdelse. Det kan selvfølgelig være tids- og ressourcekrævende. Det er derfor afgørende at fastlægge en effektiv tidsplan og ressourceallokering for at sikre, at forecastet forbliver præcist og opdateret.

Modstand mod forandring

Nogle medarbejdere og ledere kan være modvillige over for overgangen fra en traditionel budgetmodel til et rullendeforecast. Det kan skyldes modstand mod forandring, frygt for tab af kontrol eller manglende forståelse for de nye processer. Effektiv kommunikation og uddannelse er nøglekomponenter i at overvinde denne modstand og få alle om bord.

At identificere og forstå disse udfordringer er dit første skridt mod at overvinde dem. Virksomheder, der implementerer rullende forecast, skal udvikle strategier og planer for at håndtere disse udfordringer effektivt og sikre, at deres forecast-proces fungerer gnidningsløst og leverer pålidelige resultater.

Du vil måske også synes om ...

Gå ikke glip af en artikel

Tilmeld dig i dag, så du kan modtage spændende opdateringer og de seneste nyheder fra Pleo.