Gå vidare

Letar du efter pleo.io?

Boka en demo

Framtidens ekonomiavdelning

6 smarta sätt att implementera AI i dina ekonomiska processer

Om du inte redan utnyttjar styrkan i artificiell intelligens (AI) – oavsett om det beror på att du är försiktig med det eller inte ser nyttan i det – kommer vi förmodligen att ändra på det nu.

Oroa dig inte, AI kommer inte att ta ditt jobb. Men du kan använda det för att höja din egen effektivitet. Om du väljer att se AI som en förstärkning till den mänskliga insatsen, snarare än som en ersättning av den, kommer du att inse hur mycket du och ditt team har att vinna på att implementera det.

Den potentiella påverkan som AI kan ha på ekonomiavdelningar är enorm. AI hjälper redan ekonomiansvariga att skapa rapporter, kartlägga trender och automatisera manuella uppgifter. Sakta men säkert börjar många också använda AI:s förmåga att hjälpa till med planering och analys, förklara avvikelser och generera handlingsbara insikter som framtidssäkrar företaget.

Vill du veta hur du kan integrera AI i dina ekonomiska processer på bästa sätt? Då har du kommit till rätt plats.

“Generativ AI blir allt viktigare. Ju fler vardagsuppgifter du kan frigöra, desto mer tid kan du lägga på att försöka besvara de stora frågorna.” - Ian Irwin, CEO på NoBlue2 under Pleos CFO-frukost 2024

Hur kan AI hjälpa ekonomiavdelningen i vardagen?

Finansiell planering & analys

Alla som jobbar med finansiell planering och analys fokuserar på planering, prognostisering och budgetering med syftet att stötta företagets ekonomiska hälsa. Det fina med AI är att det kan hjälpa ekonomiavdelningar att hantera och analysera data och automatisera repetitiva, manuella uppgifter på samma gång. Det frigör människorna som jobbar på avdelningen att utforska mer strategiska frågor.

AI kan också hjälpa till med rapportering genom att samla in nyckeltal från ditt ERP-system och ta fram relevanta rapporter. Ekonomiavdelningar har ofta enorma mängder data att bearbeta och omvandla till värdefull information. Vanligtvis leder analysarbetet till en lång rad frågor, som AI kan hjälpa till att besvara. Tack vare det kan ekonomiavdelningen fatta ännu mer informerade beslut.

Bästa verktyget: FP&A Genius av Datarails är en AI-driven plattform som får tillgång till ekonomiska data från hela ditt företag, tryggt och säkert. Den kan analysera din budget och prognos samt besvara alla frågor du har utan att du behöver gå igenom oändliga kalkylblad manuellt. Plattformen kan också hjälpa dig att göra omfattande budgetar för att optimera din verksamhet.

Beslutsfattande

Ekonomiavdelningar med rätt data är väl positionerade att hjälpa VD:ar att styra företaget framåt. Vi pratade om hur CFO:er nu börjar få ett kombinerat ansvar för krishantering, teknik och strategi, och att ekonomiavdelningar i allt högre grad får förtroendet att fatta avgörande beslut kring den typen av frågor.

AI kan hjälpa ekonomer att hitta kopplingar mellan olika datapunkter och identifiera mönster och trender som annars skulle vara svåra att se. AI kan också avslöja statistik och fakta som mänskliga analytiker kanske inte kan, på grund av tidsbrist eller bristande känsla för detaljer. All den här informationen ger ekonomiavdelningen bättre förutsättningar för att ta smarta, datadrivna beslut.

Bästa verktyget: Planful Predict använder AI-drivna insikter för att hjälpa ekonomiavdelningar att fatta smartare beslut. Plattformen kompletterar det sunda mänskliga förnuftet med AI utformad för att upptäcka nya, värdefulla möjligheter. På så sätt får VD:ar och CFO:er överlåta tidskrävande beräkningar och rapportering till AI och bli mer flexibla.

“Ansvariga vill ha tillförlitlighet, transparens och snabbhet i data för att säkra beslutsfattande.” - Xander Cullum, Chef på Williams Stanley

Relationer med investerare

AI är en guldgruva för ekonomiavdelningar som hanterar investerarrelationer. Faktum är att 85 % av dem som ägnar sig åt det redan använder AI på något sätt.

En av fördelarna är att AI kan besvara komplicerade frågor från investerare på väldigt kort tid. AI kan också sammanfatta nyckeltal och marknadsrörelser. Tack vare snabbare och enklare processer kan ekonomiavdelningar fokusera på att bygga starkare relationer med investerare och intressenter.

Om du inte känner dig bekväm med att förlita dig på AI för att producera korrekta svar än, har Christoph Greitemann, chef för investerarrelationer på Deutsche Telekom, några råd. Han rekommenderar att ekonomiavdelningar ser på AI som en junior kollega; dela ut viktiga uppgifter men se till att granska dem noggrant innan resultatet delas.

Bästa verktyget: Här kan du använda ChatGPT för att samla in och analysera information.  Det är också otroligt effektivt för att sammanfatta mötesanteckningar och ge råd om befintligt innehåll som du kan dela med intressenter. ChatGPT har just fått en uppgradering av sin minnesfunktion som gör att det känns mer mänskligt, så nu är det en bra tid att testa.

Kontrakt och avtal

Korrekta avtal är utan tvekan något av det viktigaste i framgångsrika affärsrelationer. De behövs för att sätta en rättslig ram i händelse av att parterna skulle bli oense – vilket kan hända. Men att sätta upp leverantörsavtal och ramavtal  kan vara otroligt tidskrävande och inte minst tråkigt. Och en trög kontraktsprocess kan verkligen slöa ner ditt företag.

Det är här AI kommer in. Du kan använda smarta verktyg och spara värdefull tid på att mata in relevant information i ett AI-verktyg som automatiskt skapar ett kontrakt. AI är tränad att automatiskt hitta och lyfta fram viktiga datapunkter och avvikelser i kontrakt. Med AI-genererade kontrakt kan du också spara in på dyra juristkostnader, eftersom den tid som krävs för att granska kontrakt minskar avsevärt när AI involveras i förberedelsen av dem.

Bästa verktyget: Juros AI-assistent hjälper dig att ta fram, sammanfatta och granska kontrakt upp till tio gånger snabbare än med mänskligt ledda processer. Du kan ställa in riktlinjer för kontraktens uppställning, revidera och förfina klausuler och omedelbart dela kontrakten med andra team – allt på en och samma plattform. Den här typen av kontrakts-AI ger ekonomiavdelningar möjlighet att stänga kontrakt snabbare.

Hantera och undvika risker

Riskhantering är avgörande för varje modern ekonomiavdelning. Att identifiera potentiella risker och bygga robusta planer hjälper företag att hålla sig motståndskraftiga vid oväntade händelser

Naturligtvis kan vissa risker (som naturkatastrofer) inte alltid förutses. Men risker på en mer detaljerad nivå (som cyberattacker eller dåligt kassaflöde) är lättare att förutse. AI kan göra ekonomiavdelningar mer effektiva när det gäller att upptäcka potentiella hinder i tid och hålla företaget på rätt kurs.

AI kan också användas för att hjälpa företag att räkna på sannolikheten för att något ska inträffa baserat på given information, samt vilka effekter en sådan situation skulle kunna ha. Många företag använder AI för att förbättra riskprognoser genom att analysera big data och identifiera avvikande mönster. Det kan leda till snabbare processer kring lån eller investeringar. “Horisontskanning” är när AI kan upptäcka framtida risker baserat på kommande lagstiftning, föreslagna regler och till och med tal från tillsynsmyndigheter. Ekonomiavdelningar kan använda den här kapaciteten för att minska osäkerheten för resten av företaget.

Bästa verktyget: AuditBoard hjälper ekonomiavdelningar att förbättra sina revisions-, risk-, IT-säkerhets- och ESG-program. Företaget tror att ju fler risker du kan identifiera, desto bättre kan du hantera dem och förbättra affärsresultaten. Om du vill minska din rapporteringstid med 50 %, förbättra företagets compliance och stärka beslutsfattandet, kan AuditBoard vara en värdefull investering.

När frågan ställdes om vilken den mest effektiva åtgärden var för att minska risker under de senaste 12 månaderna, var "automation/ny teknik" det näst mest populära svaret. - Thomas Reuters

Att integrera AI i dina ekonomiska processer kommer inte bara att spara tid, utan också ge ekonomiavdelningen och CFO:n möjlighet att bli affärspartner till ledningen. Det är bara genom att frigöra mer tid som du kan spela en större roll i att styra företaget framåt. Så om du inte redan använder AI på din avdelning är det dags att börja nu.

Du kanske gillar...

Missa inte ett enda inlägg

Prenumera idag för att få spännande uppdateringar och de senaste nyhetsbreven från Pleo.