Gå vidare

Letar du efter pleo.io?

Boka en demo
bestrida faktura

Tips & tricks

Guide: Så bestrider ditt företag fakturor

Hur bestrider man egentligen en fraktur eller räkning som man anser är helt eller delvis felaktig? I den här artikeln guidar vi dig till hur du ska tänka när du fått en felaktig faktura till ditt företag, och hur du ska gå tillväga för att bestrida den.

Vad menas med att bestrida faktura?

Att bestrida en faktura innebär att du formellt motsätter sig eller ifrågasätter en faktura som har mottagits. Det blir aktuellt om du anser att fakturan är felaktig, innehåller överdebiteringar, gäller tjänster eller varor som inte har levererats, eller på annat sätt inte stämmer överens med vad som har avtalats. 

Bestrida företagets felaktiga faktura – det ska du tänka på 

  • Har du genomfört ett köp av ett annat företag? Då är det klokt att börja med att skriftligen kontakta företaget och påpeka varför fakturan är fel. Om de inte åtgärdar felet kan du välja att ifrågasätta fakturan eller betala under protest.
  • Har du inte genomfört något köp från företaget? Då är du inte skyldig att betala fakturan. Det är dock nödvändigt att skriftligen meddela företaget att du inte kommer att betala.

Läs även: Bedrägeri: Vad är det och hur skyddar du ditt företag?

Vad händer om man bestrider en faktura?

1. Fakturan bestrids

Först och främst bör du skriftligen bestrida fakturan till motparten, antingen via brev eller e-post. Se till att spara en kopia av det skriftliga meddelandet så att du kan bevisa att du har motsatt dig fakturan och när du gjorde det. Ange tydligt i ditt meddelande varför du motsätter dig, det vill säga dina skäl. Därefter är det i princip bara att invänta motpartens reaktion. Antingen står de fast vid sin faktura eller så ger de med sig enligt ditt motstånd.

2. Påminnelse/Kronofogden

Om motparten står fast vid kravet skickar de vanligtvis någon form av påminnelse. I så fall bör du skicka en liknande skrivelse där du återigen förklarar varför du motsätter dig. Enligt korrekt inkassosed bör ett företag inte gå vidare till inkasso om fakturan bestrids; istället brukar nästa steg vara att företaget vänder sig till kronofogden och ansöker om ett så kallat betalningsföreläggande. Kronofogden är ingen domstol som kan avgöra om kravet är skäligt eller inte. 

3. Tingsrätten

Om motparten fortsätter att hävda sin rätt till betalning efter detta har de möjlighet att gå vidare till tingsrätten. Om beloppet är under ett halvt prisbasbelopp (28 650 kr för år 2024) står man, med några få undantag, för sina egna rättegångskostnader oavsett resultat i rätten.

Om beloppet överstiger ett halvt prisbasbelopp kan det vara fördelaktigt att anlita ett ombud som företräder dig i rätten, då det finns möjlighet att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp. Rättsskyddet/rättshjälpen brukar täcka större delen av ombudskostnaderna i processen, vanligtvis 80% för rättsskydd och ca 60-95% för rättshjälp beroende på inkomst. Den part som vinner kan också i allmänhet kräva sina rättegångskostnader av den andra parten. Många gånger når parterna en förlikning (överenskommelse) innan rättegången avslutas, vilket innebär att det inte finns någon vinnare eller förlorare i sådana fall.

Exempel på hur du kan bestrida en faktura via mail

Exempel på hur du kan bestrida en faktura via mail

Har du fått en felaktig faktura? Så går du tillväga 

Faktura som är utformad som ett erbjudande

Om du inte är intresserad av erbjudandet kan du riva och slänga "fakturan". Skriv aldrig under något utan att läsa all text noggrant – inklusive det finstilta och eventuell information på baksidan.

Faktura som inte överensstämmer med överenskommelse

Kontakta först företaget och begär en rättelse. Be dem skicka en kopia på avtalet eller eventuell ljudinspelning. Om det saknas avtal eller handlingar som styrker kravet, eller om det är omöjligt att komma i kontakt med företaget, skriv följande rakt över fakturan: ”Bestrider betalningsansvar eftersom fakturan inte stämmer med överenskommelsen.”

Datera svaret, men skriv inte under med ditt namn utan använd företagsnamnet istället. Skicka en kopia av underlaget till företaget på den eller de adresser som angivits. Detta kan ske via e-post, rekommenderat brev, personligen överlämnat eller via fax. Spara en kopia och dokumentation på att du har bestridit fakturan.

Faktura där du blivit vilseledd på ett bedrägligt sätt

Använd samma förfarande som i stycket "Faktura som inte stämmer med överenskommelsen", men lägg till följande text i ditt meddelande till avsändaren: ”Polisanmälan kommer att göras.” Skicka en kopia av underlaget till företaget på den eller de angivna adresserna, helst e-postadresser, för att tydligt kunna visa att du har bestridit ärendet.

Faktura från okänt företag som du inte haft kontakt med

Skriv följande rakt över underlaget: ”Bestrider betalningsansvar eftersom vi inte har beställt dessa varor/tjänster. Polisanmälan kommer att göras.” Även här ska du skicka en kopia av underlaget till företaget på de angivna adresserna, helst e-postadresser, för att tydligt kunna visa att du har bestridit ärendet. Om det kommer från ett utländskt företag skriver du: ”I reject payment due to misleading information. Complaint will be filed to the police.”

Läs mer om Pleos infrastruktur för betalning och säkerhet.

Vanliga frågor och svar 

Kan man bestrida en faktura som är betald?

Det finns inget som hindrar dig från att bestrida ett redan betalat betalningskrav. Det första steget är att kontakta företaget eller den som står bakom kravet. Du bör skriftligen (via brev eller e-post) tydligt bestrida betalningskravet. På detta sätt har du bevis för ditt bestridande. 

Kan man bestrida en faktura efter förfallodag?

I princip finns det ingen fastställd tidsgräns för hur länge man kan vänta med att bestrida en faktura. Det är alltså möjligt att bestrida en faktura även efter dess förfallodatum. Vår rekommendation är dock att omgående bestrida fakturan skriftligen till motparten, så att du kan visa att du har bestridit den och när det skedde.

Hur bestrider man en bluffaktura?

Ja, du kan och bör bestrida en bluffaktura på samma sätt som vilken annan faktura som helst. En bluffaktura är en faktura som skickas utan att någon faktisk tjänst eller vara har levererats, ofta i syfte att lura mottagaren att betala.

Skydda företaget från felaktiga fakturor och bedrägeri med Pleo 

Pleo bekämpar bedrägeri innan det äger rum. Hur då kanske du tänker nu? Jo, vi har utvecklat ett verktyg (och byggt ett team) för att upptäcka och förebygga potentiella bedrägerier och felaktiga fakturor i god tid. Vår avancerade riskmotor bygger på ett system som följer transaktioner i realtid och känner igen köpbeteenden. Systemet flaggar automatiskt all misstänkt aktivitet och varnar vårt analyssystem som i sin tur undersöker saken för att garantera din säkerhet. Läs mer om hur vi skyddar ditt företag mot bedrägeri, eller boka en gratis demo.

The CFO's playbook for 2024

CFO-handboken 2024

Så får du koll på utgifterna i en digitaliserad och automatiserad värld

Du kanske gillar...

Missa inte ett enda inlägg

Prenumera idag för att få spännande uppdateringar och de senaste nyhetsbreven från Pleo.