Gå vidare

Letar du efter pleo.io?

Boka en demo
skills-of-tomorrow-final

Framtidens ekonomiavdelning

Redovisningskonsulter – flexibilitet kan löna sig

Det är dags att hoppa på tåget: flexibelt arbete kommer inte bara förbättra er redovisningsbyrå, utan även rusta den för framtiden. Börja fundera över hur långa arbetsdagar dina medarbetare har, vart de arbetar ifrån, och rent av ifrågasätta hur många som faktiskt bör ha samma arbetsuppgifter.

Många av dagens mest framgångsrika och ambitiösa redovisningsekonomer inser att ett flexibelt arbetssätt erbjuder enorm potential att utveckla ett mer dynamiskt företag. Men det finns också många utmaningar redovisningskonsulter kan stöta på när de väl börjar experimentera med flexibelt arbete.

Nedan går vi igenom några av de främsta fördelarna med att omdefiniera hur “en vanlig dag på kontoret” ser ut, och så hjälper vi dig tackla några av hindren som kan uppstå till följd av förändringen.

1. Maximera produktiviteten vid behov

Chansen är stor att du som läser detta nyligen skickade in en trave med kvartalsrapporter. Att arbeta utanför ordinarie kontorstid under dessa “hektiska perioder” ses sällan som en trevlig förmån bland redovisningskonsulter, utan snarare som ett nödvändigt ont som klienter tar för givet.

En av de främsta fördelarna med flexibelt arbete som tilltalar många redovisningsbyråer, är möjligheten att trappa upp produktiviteten under hektiska perioder. Ett mer flexibelt arbetsliv kan alltså hjälpa redovisningskonsulter att balansera arbetsbördan.

“Under de lugnare perioderna, kan redovisningskonsulter dra fördel av flexibiliteten“ säger Olivia Hill från The Association of Accounting Technicians (AAT), “när året sedan närmar sig sitt slut, är de mer benägna att lägga in några extra timmar, om de haft mer frihet under de lugnare perioderna.”

Olivia Hill, Chief HR Officer – AAT

Det kan handla om små schemaändringar för att bättre hantera arbetsbelastningen från klienter i andra tidszoner. Med lite givande och tagande kring flexibla timmar, kan alla kunder välkomnas av ert välutbildade team – istället för att mötas av praktikanter som “håller fortet” tills att ordinarie personal dyker upp på kontoret.

Genom att låta dina medarbetare själva styra över sin arbetstid under årets lugnare månader (kortare arbetsveckor, frihet att gå tidigare), blir det enklare att motivera dem till att verkligen ge sitt allt när arbetsbördan är högre.

Transparens är dock A och O. Det är viktigt att alla är införstådda med upplägget och accepterar att privilegiet med flexibla arbetstimmar inte alltid är möjligt under de mer hektiska perioderna.

2. Frihet under ansvar

Ser man till medarbetarnas önskemål är det tydligt: 89% av arbetstagare som deltog i en omfattande Deloitte-studie menade att flexibelt arbete skulle boosta deras produktivitet. Samtidigt visar en undersökning av AAT (Association of Accounting Technicians) att arbetstiden faktiskt ökade för mer än 20% av arbetstagarna som bytte till flexibla rutiner.

När PWC lanserade sitt flexibla talang-nätverk som låter arbetssökande specificera sina föredragna arbetstider och -rutiner, var företaget tydliga med de kommersiella fördelarna som ökad flexibilitet erbjuder.

“Vi kommer se en ökning av människor som byter arbete flera gånger under sin karriär och de organisationer som underlättar för sina medarbetare att göra detta, kommer uppleva konkurrensfördelar.”

Laura Hinton, Chief People Officer – PwC

Det kommer alltid finnas de chefer som kräver resultat innan de vågar bryta sina traditionella arbetsmönster. Med flexibla timmar, blir det därför avgörande att tillsammans enas om nya nyckeltal för att mäta produktiviteten. Sätt upp KPIer, och lita på att dina medarbetare kommer uppnå och rent av överträffa dem. Och glöm inte att berömma dem då de gör det där lilla extra!

3. Behåll dina nyckelpersoner

För bokföringsbyråer är det avgörande att locka de vassaste talangerna, men minst lika viktigt att behålla dem. Studier visar att flexibelt arbete ökar medarbetarnas nöjdhet, produktivitet och benägenhet att stanna på sin nuvarande arbetsplats. Förutom flexibla arbetstimmar kan möjligheten att arbeta på distans visa dina medarbetare att du verkligen tar deras behov på allvar. Vi har alla genomgått perioder då vardagspusslet inte går ihop, eller då pendlingen till arbetet känns obarmhärtigt lång. 

Men var också uppmärksam på att flexibelt arbete kan ha motsatt effekt och rent av leda till utmaningar med att behålla medarbetare. Det är nämligen inte helt ovanligt att anställda, som betar av sina 40 timmar utanför kontorets väggar, tror att de går miste om befordringar, på grund av minskad synlighet

Som ledare är det viktigt att ta itu med denna rädslan. Exempelvis kan enkla knep som att implementera videomöten bättre involvera distansarbetare och stärka teamkänslan. Vår Head of People Operations, Jessie Scheepers, har skrivit om hur man får distansarbete att fungera i praktiken.

4. Ökad mångfalden på arbetsplatsen

Redovisningsbyråer som erbjuder sina medarbetare flexibla arbetsmöjligheter kommer utan tvekan attrahera mer diversifierad personal. Genom att vara öppen för nya arbetssätt, visar du att företaget är villig att hitta lösningar som möter allas unika önskemål och behov.

Det klassiska fallet är då medarbetare, speciellt mammor, kommer tillbaka efter föräldraledigheten. Majoriteten av redovisningskonsulter och revisorer anser att möjligheten till flexibelt arbete har bidragit till att antalet kvinnliga ledare på arbetsplatsen ökat. Att omedelbart återgå till ett 9-5-jobb är sällan vad nyblivna föräldrar önskar. Istället kan ett mer individanpassat schema underlätta för dem att snabbare komma in i arbetet.

Forskning visar att redovisningsbranschen fortfarande tampas med en homogen arbetsmarknad. En undersökning utfärdad av The institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) fann att mer än hälften av alla redovisningsekonomer hade bevittnat diskriminering på arbetsplatsen och 18% uppgav att de blivit utsatta personligen. Genom att erbjuda flexibla arbetsvillkor, visar du tydligt att ni vill vara med och driva utvecklingen inom redovisningsbranschen framåt.

5. Attrahera och engagera millennials

Du läste rätt. Millennials är här för att stanna. Och ta över. Att anpassa arbetsplatsen utifrån de yngre medarbetarnas förväntningar och behov är därför helt avgörande för att motivera dina anställda.

Flexibelt arbete har länge setts som en motiverande faktor för denna mycket omdiskuterade generation. En CBI-undersökning visar att förutom lön, är “work-life balance” den främsta faktorn som påverkar karriärbeslut, enligt 32% av unga arbetstagare i Storbritannien. Ser man specifikt till ekonomer, är de upplevda fördelarna med flexibelt arbete än tydligare. 71% av millennials aktiva inom redovisnings- och finansbranschen, värderar flexibelt arbete som “viktigt” eller “mycket viktigt” i deras val av karriär. 

Med oändliga jobbmöjligheter för nyexaminerade ekonomer, är det avgörande för arbetsgivare att maximera alla tänkbara förmåner. Tanken om att utbilda sig till ett livslångt yrke, tilltalar betydligt färre millennials jämfört med tidigare generationer.

En redovisningsbyrå som ställer sig frågan “varför inte” istället för “varför” när det handlar om flexibelt arbete, ökar dramatiskt sina möjligheter att ses som en attraktiv arbetsgivare bland yngre, potentiella medarbetare. Ytterst få jobbannonser nämner flexibelt arbete, så om du gör det – kommer din jobbannons garanterat sticka ut i mängden.

6. Hitta balans mellan arbete och fritid

Det finns en hel del tänkvärda synpunkter i ICAEW riktlinjer för flexibelt arbete: “Medarbetare ska uppmuntras att följa sina passioner […] värdering kring skälen till varför anställda väljer att arbeta flexibelt bör undvikas.”

Genom att uppmuntrar medarbetare att engagera sig utanför arbetet, vare sig det handlar om ett svettigt spinningpass eller volontär arbete, så visar du din välvilja gentemot dina anställda.

En hälsosam balans mellan arbete och privatliv kan dessutom bidra till starkare sammanhållning och förbättra kollegornas relationer sinsemellan. Vem vet? Innan du vet ordet av har ni en löpgrupp som höjer pulsen tillsammans på en joggingtur vid klockan 6, för att sedan gemensamt ta tag i budgetarbetet vid klockan 7.

7. Bana väg för framtidens arbetsplats

Trots de många diskussionerna kring fördelarna med flexibelt arbete så vågar en del arbetstagare inte ens nämna ordet för sina chefer. 

I en enkätundersökning, svarade 42% av arbetstagare att de trodde en förfrågan om flexibla arbetstimmar skulle ha negativ inverkan på deras karriär. På liknande sätt visar ICAEW-rapporten att samtidigt som flertalet redovisningskonsulter pratar positivt om flexibelt arbete, så anser många att deras chefer misslyckas med att stötta dem i frågan. Med andra ord är utvecklingsmöjligheterna enorma.

Genom att göra flexibelt arbete till ett kärnvärde i branschen, kan redovisningsbyråer spräcka myterna som cirkulerar kring flexibelt arbete. Och de kan göra det hemifrån matbordet, på tunnelbanan, eller direkt från liften i de österrikiska alperna.

Missa inte ett enda inlägg

Prenumera idag för att få spännande uppdateringar och de senaste nyhetsbreven från Pleo.