Spring videre til indhold

Looking for pleo.io?

Book en demo
Procurement: Når indkøb bliver til en symfoni af strategi, pris og kvalitet

Rejser og udgifter

Procurement: Når indkøb bliver til en symfoni af strategi, pris og kvalitet

Procurement er et nøglebegreb, når det kommer til at drive en effektiv og konkurrencedygtig virksomhed. Det spiller således en stor rolle i forhold til virksomhedens overordnede indkøbsstrategi og indkøbsoptimering.

Procurement skal nemlig sikre, at din virksomhed har adgang til de nødvendige ressourcer, varer og ydelser til at opfylde virksomhedens mål.

Uanset om din virksomhed er involveret i produktion, handel eller servicebranchen, spiller procurement en afgørende rolle i at skabe værdi og give din virksomhed en konkurrencefordel.

Og det gælder både, hvad angår at finde de bedste leverandører til at forhandle fordelagtige priser såvel som at opretholde stærke samarbejdsrelationer. På den måde kan virksomheder optimere effektivitet, minimere omkostninger og skabe en bæredygtig forsyningskæde.

Tip: Læs vores CFOs 5 tips til at minimere omkostninger.

At stå for indkøb af varer og ydelser handler ikke bare om at jonglere med papirarbejde og tørre regneark. Det er som at være dirigenten på en storslået symfoni, hvor hver beslutning er som en enkelt node, der bliver en del af den melodiske fremtid. Din virksomheds skæbne formes ikke af tilfældigheder, men af hver strategisk beslutning, du træffer i denne beslutsomme dans mellem valgmuligheder og konsekvenser.

Læs med og lær, hvordan procurement kan transformere din virksomhed og give dig en afgørende konkurrencefordel gennem en strømlinet og effektiv indkøbsproces.

Hvad er procurement?

Procurement er den proces, hvor din virksomhed køber varer og ydelser til jeres behov. Begrebet dækker altså over alt fra at finde, vælge og erhverve de varer og ydelser, du har brug for til at drive din virksomhed. 

Du kan tænke på det som et puslespil, hvor procurement er jagten på de helt rigtige brikker til det store puslespil, som din virksomhed udgør. Ved at vælge de helt rigtige brikker, kan du nemmere lægge puslespillet og nå dine mål.

Det er en essentiel proces for din virksomhed, der påvirker dine forretningsmæssige succeser og resultater. En god procurement-strategi indebærer at finde gode leverandører, opbygge stærke samarbejder og forstå virksomhedens behov.

Hvorfor er procurement vigtigt?

Enhver virksomhed har brug for materialer, varer og ydelser for at nå sine ønskede resultater. Materialer, varer og ydelser udgør således den basale rytme, der driver virksomhedens symfoni mod sine ønskede mål.

Uanset om det er software til kommunikation, materialer til produktion af produkter eller ydelser til vedligeholdelse faciliteter, er det en omkostningsfuld og tidskrævende opgave at holde organisationen i gang.

Derfor er det afgørende, at du som dirigenten af dette storslåede symfoniorkester har en fast hånd og en ordentlig procurement-strategi, der sikrer, at hvert enkelt tone rammer rigtigt, så du får de rette varer til den rette pris og de rette vilkår.

Først og fremmest kan en nøje udvalgt leverandørbase bidrage til at forbedre kvaliteten af de indkøbte varer og ydelser. Gode leverandørrelationer og forhandlingsevner kan sikre, at din virksomhed modtager produkter af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser, hvilket kan have en positiv indvirkning på de endelige produkters kvalitet og dermed kundernes tilfredshed.

Samtidig forbedres effektiviteten, når indkøbsprocessen strømlines.

Med en veldefineret procurement-strategi og klare processer kan indkøbene udføres hurtigere og mere effektivt, hvilket reducerer ventetider og potentielle flaskehalse i leveringskæden. 

Dette kan igen resultere i øget produktionskapacitet og kortere leveringstider, hvilket styrker din virksomheds konkurrenceevne.

Samlet set kan en velfungerende procurement-plan skabe en mere omkostningseffektiv, kvalitetsorienteret og konkurrencedygtig virksomhed, der er bedre rustet til at imødekomme kundernes behov og få succes på markedet. 

Og hvis du med din procurement-strategi kan sikre dig adgang til de bedste produkter og tjenester, kan du adskille dig fra konkurrenterne og på den måde styrke din markedsposition og tiltrække flere kunder.

Hvordan fungerer procurement?

Procurement-processen kan være relativt omfattende. Her er processen brudt ned i detaljerede afsnit, så du – forhåbentligt – nemmere kan danne dig overblik over den.

1. Identifikation af behov

Det første skridt i procurement-processen er at identificere virksomhedens behov. Dette indebærer at vurdere, hvad der er nødvendigt for at opfylde virksomhedens mål og aktiviteter. Det kan omfatte alt fra materialer til produktion og IT-tjenester til kontorudstyr og eksterne konsulentydelser. En klar identifikation af behov gør det nemmere for virksomheden at finde de rette leverandører og løsninger.

2. Leverandørvalg

Når behovene er identificeret, er det næste trin at vælge de rigtige leverandører. Det er vigtigt at gennemføre en grundig undersøgelse af forskellige leverandører og deres evne til at levere de ønskede varer og ydelser til den bedste pris og kvalitet. Evalueringen kan omfatte aspekter som leverandørens erfaring, referencer, finansielle stabilitet og evne til at opfylde specifikke krav.

3. Forhandling

Når de potentielle leverandører er blevet identificeret, er det tid til at indgå i forhandlinger. Dette trin handler om at opnå de bedst mulige vilkår, herunder pris, leveringstidspunkter, betalingsbetingelser og kvalitetsgarantier. Gennem en god forhandling kan du opnå bedre betingelser og sikre, at du får den bedst mulige værdi ud af dine indkøb.

4. Kontrakter

Når forhandlingerne er afsluttet, er det afgørende at formalisere aftalen med en kontrakt. Kontrakten skal tydeligt beskrive de aftalte vilkår og betingelser og sikre, at begge parter er forpligtet til at opfylde deres del af aftalen. Præcise kontrakter er afgørende for at undgå misforståelser og konflikter senere i processen.

5. Evaluering og opfølgning

Selv efter at kontrakten er indgået, er procurement-processen ikke slut. Det er vigtigt at opretholde et tæt samarbejde med leverandørerne og følge op på deres performance. For eksempel om leverandørerne overholder kontrakten, leverer varer og ydelser til tiden og opfylder de aftalte kvalitetsstandarder. 

Hvert trin spiller en afgørende rolle i at sikre en succesfuld procurement-proces.

De forskellige typer af procurement

Procurement kan kategoriseres på flere måder, afhængigt af hvad der indkøbes.

 • Direkte procurement
  Direkte procurement refererer til indkøb af alt, der er nødvendigt for at producere et færdigt produkt. For en produktionsvirksomhed kan det omfatte materialer og komponenter. For en detailvirksomhed kan det inkludere varer købt fra en grossist.
 • Indirekte procurement 
  Indirekte procurement involverer typisk indkøb af ting, der er essentielle for den daglige drift, men som ikke direkte bidrager til virksomhedens bundlinje. Det kan omfatte alt fra kontorartikler og møbler til reklamekampagner, konsulentydelser og udstyrsservice.

Uanset om der er tale om direkte eller indirekte procurement, har virksomheder brug for to typer af indkøb:

 • Varekøb
  Varekøb henviser primært til indkøb af fysiske varer, men det kan også omfatte andre ting som softwareabonnementer. Varekøb kan både være af direkte og indirekte karakter. Direkte varekøb er varer, der bruges i produktionen, mens indirekte varekøb er varer til drift eller administration.
 • Ydelseskøb
  Ligesom varekøb er der to typer af ydelseskøb: direkte og indirekte. Begge typer refererer til tjenester, der leveres af mennesker. Direkte ydelseskøb kan referere til arbejdskraft, der er direkte involveret i virksomhedens aktiviteter. Indirekte ydelseskøb kan omfatte ting som on-site-sikkerhed for at beskytte lokalerne.

Sådan lægger du en god procurement-strategi

Som du nok allerede kan fornemme, er det en god idé at lægge en god og grundig procurement-strategi. Ligesom en velkoreograferet symfoni, hvor hver eneste node er omhyggeligt planlagt, er det vigtigt at du bliver dirigenten i jeres procurement-strategi. Men i stedet for at styre rytmer og toner, skal du med rolig hånd styre virksomhedens indkøbsbeslutninger, for at skabe den mest harmoniske proces.

Derfor vil vi nu udforske de afgørende skridt for at lægge en god procurement-strategi, der kan optimere din virksomheds indkøbsprocesser og bidrage til langsigtet vækst og profitabilitet.

1. Etabler klare og veldefinerede indkøbsprocesser

En vigtig praksis er at etablere klare og velstrukturerede indkøbsprocesser. Dette inkluderer at definere roller og ansvarsområder for indkøbsafdelingen og andre interessenter, fastsætte krav til godkendelsesprocedurer og implementere retningslinjer for leverandørvalg og kontraktforhandlinger.

2. Fokuser på strategisk leverandørstyring

At have et strategisk syn på leverandørstyring er en afgørende praksis for at sikre, at de rigtige leverandører vælges og vedligeholdes. Dette indebærer at udføre en grundig vurdering af leverandørernes præstationer og evne til at opfylde kravene.

3. Implementer teknologi og automatisering

Teknologi og automatisering spiller en stadig større rolle i effektiv procurement. Implementering af indkøbssystemer og automatisering af processer, som for eksempel elektronisk bilagshåndtering, ordrebehandling og fakturering, kan reducere manuelle fejl og øge effektiviteten.

4. Fokuser på risikostyring

Risikostyring er en integreret og vigtig del af procurement-processen. Det handler om at identificere og vurdere potentielle risici, der kan påvirke leverancer og forsyningskæden. Ved at være opmærksom på mulige risici kan du sørge for at minimere eller håndtere dem effektivt. 

For eksempel kan der være risici forbundet med leverandørens pålidelighed og evne til at levere varer og ydelser til tiden og i den forventede kvalitet. Der kan også være risici i forbindelse med ændringer i markedsforhold, priser på materialer samt politiske og økonomiske faktorer, der kan påvirke forsyningskæden.

5. Promover transparens og samarbejde

Transparens og samarbejde er afgørende elementer for en effektiv procurement-proces. Åben kommunikation og samarbejde med alle interessenter, både internt i virksomheden og eksternt med leverandører og andre samarbejdspartnere, skaber et stærkt grundlag for succesfuld procurement.

Internt i virksomheden er det vigtigt at have en åben og gennemsigtig kommunikation mellem forskellige afdelinger og teammedlemmer, der er involveret i indkøbsprocessen. På samme måde er samarbejde med eksterne interessenter, såsom leverandører, også afgørende. At opbygge et tæt og tillidsfuldt forhold til leverandørerne giver dig mulighed for bedre at forstå din kapacitet og leveringsevne.

Når du lægger en god procurement-strategi, åbner du døren til en mere effektiv og omkostningseffektiv indkøbsproces for din virksomhed. Så kom i gang med at lægge din solide procurement-strategi og se din virksomhed vækste.

Du vil måske også synes om ...

Gå ikke glip af en artikel

Tilmeld dig i dag, så du kan modtage spændende opdateringer og de seneste nyheder fra Pleo.