Gå vidare

Letar du efter pleo.io?

Boka en demo

Redovisningsbranschen

4 utmaningar som ekonomer möter just nu

Det är ingen hemlighet att ekonomer och redovisningskonsulter befinner sig mitt i ett av de tuffaste åren någonsin. Om vi bryter ner det finns det framför allt fyra hinder som ekonomiavdelningen behöver ta sig förbi för att optimera företagets chanser att växa.

1. Brist på kompetens

Talangerna styr arbetsmarknaden just nu. Det är svårt att hitta rätt personer med rätt kompetens, och att hålla dem kvar på företaget. En stor majoritet av alla företag säger samma sak – det är svårt att få tag på folk. Talangbristen gör det svårare för företag att växa och hålla kundnöjdheten uppe. Hög efterfrågan på arbetskraft höjer dessutom lönerna till nivåer som varken känns realistiska eller hållbara för många företag.

Den goda nyheten är att trots att många ser bokföring som en "tråkig" bransch, spås efterfrågan på just ekonomer och ekonomikompetens öka framöver. Redovisningsbranschen är en innovativ bransch och rådgivningsdelen av ekonomiarbetet tar över allt mer.

För att hantera talangbristen i andra yrken gäller det att vara framåtlutad och flexibel. Tänk på vad ditt erbjudande till potentiella anställda består av. Autonomi och flexibilitet är nyckeln i dag. Att tillåta flexibelt arbete kan innebära att du kan betjäna kunder utanför det normala nio till fem-spannet, vilket kan vara en stor dragkraft för utländska kunder (och föräldrar som saknar barnvakt).

Utbildning och fortbildning kan också hjälpa till att överbrygga kompetensgapet. Inte bara kunskaps- och teknikbaserad utbildning, utan även mjukare färdigheter som problemlösning och samarbetsförmåga. Och om du har problem med att rekrytera lokalt – utforska möjligheten att anställa medarbetare från andra länder, som är villiga att flytta eller arbeta på distans. De kan tillföra en helt ny uppsättning färdigheter du inte visste att du behövde.

2. Digitalisering

Att lära sig hantera komplex teknologi och ny mjukvara kräver både tid och resurser, men det är en investering värd att göra om du vill ligga steget före vid lagändringar och minska kompetensklyftan. Digital anpassning hjälper dig att effektivisera dina arbetsflöden och bidrar till mer korrekt data att analysera. I slutändan gynnar det både dig och dina kunder.

Fundera över hur du vill att verksamheten ska se ut om tre år. Vilka hinder vill du övervinna? Hur kommer tjänsterna du erbjuder att ha utvecklats? Många tror att de har digitaliserat sin verksamhet bara för att bokföringen sköts digitalt, men det är bara början. Om du börjar kartlägga varje manuell datainmatning du gör blir minutrarna snart många. Totalt sett slösar du kanske bort värdefull tid som digitaliseringen kan hämta tillbaka.

Passa på att ta upp frågan under nätverksträffar. Andra företagare delar ofta gärna med sig av sina egna erfarenheter. Vänd och vrid på riskerna – säkerhetsmässiga och andra – som digitaliseringen kommer med. Här beskriver vi mer djupgående hur du gör en bra riskanalys.

3. Hälsa och välmående

Redovisningsbranschen är full av dedikerade människor som går den extra milen för sina kunder. Med det kommer också risken för psykisk ohälsa. Addera att vi alla påverkas mer eller mindre negativt av det tuffare ekonomiska klimatet, och du har ett reellt problem att hantera i arbetsgruppen. Att ta hand om sig själv och sitt mående ska alltid prioriteras. För om du inte hjälper dig själv, kan du till slut inte hjälpa andra. Precis som personalen hävdar under säkerhetsgenomgången på flyget.

Om du inte mår bra, hur ska du då kunna leverera på jobbet? För att förebygga psykisk ohälsa på kontoret kan du börja med att påminna teamet om att prioritera rörelse. Varför inte börja ta promenadmöten? Frisk luft är alltid bra för hjärnkapaciteten, särskilt framåt tretiden på eftermiddagen. Ibland kan det också vara enklare att lösa problem när man får lite distans till dem – rent fysiskt.

Som chef har du också ansvar för att sätta en positiv ton på kontoret (och i all digital kommunikation). Uppmuntra teamet att nyttja sina semesterdagar och ta regelbundna pauser under arbetsdagen. Välj också att tidsinställa mail till senare om du sitter och jobbar på kvällen, för att inte göda en ohälsosam jobbkultur. Var en bra förebild, helt enkelt.

4. Värde och prissättning

Lågkonjunkturen har pressat företagen och initierat prishöjningar på många håll. Här gäller det att vara beredd på att kunna förklara värdet av det du erbjuder. Ett sätt att göra det på är att överväga ny, värdebaserade prissättningsstrukturer. I stället för att sätta priset baserat på produktionskostnaden (och eventuella tillägg), luta dig i stället mot kundernas uppfattning av vilket värde du skapar för dem.

Satsa också på marknadsföringen. Dra inte in på marknadsbudgeten i tuffa tider. Annonskostnaderna lär sjunka på grund av lägre efterfrågan, så om du har möjlighet – investera i stället! Nu kan vara en bättre tid än någonsin att öka varumärkeskännedomen och förmedla värdet företaget kan bygga upp hos potentiella kunder.

Det väntar utmaningar runt varje hörn just nu. Nyckeln är att adressera dem i tid och bemöta dem på ett proaktivt sätt. Här har vi listat fyra utmaningar varje företag lär möta framöver. Det jobb du lägger ner nu håller inte bara företaget flytande på kort sikt, utan gör dig mer effektiv och rustad för framtiden.

Manuell utgiftsrapportering? Nej tack!

Kliv in i framtiden med Pleo. Smartare utgiftshantering för framåtlutade företag.

Du kanske gillar...

Missa inte ett enda inlägg

Prenumera idag för att få spännande uppdateringar och de senaste nyhetsbreven från Pleo.