Gå vidare

Letar du efter pleo.io?

Boka en demo

Tips & tricks

Förändringsledare: Så kan ekonomiansvariga utveckla teamet

I takt med digitaliseringen blir ekonomiavdelningens strategiska arbete allt mer utmärkande. En större del av arbetsdagen kan nu läggas på att stötta VD:n i företagsutvecklingen.

Enligt Pleos utgiftsrapport för 2023 uppgav 98 % av företagen att CFO-rollen har förändrats.

Under vårt senaste webbinarium, The CFO agenda: Key financial trends shaping 2024, slog vi oss ned med några branschexperter. Ross Latta, medgrundare och VD på Macrofin, Oliver Wimshurst, FinOps Lead på Rora och Faith Metobo, Senior Finance Manager på Blinkist diskuterade framtidens ekonomiavdelning med oss.

Ett nytt sätt att se på saken

Ekonomiavdelningar levererar mer värde till verksamheterna än tidigare. Det beror på att de får mer tid över till att fokusera på strategiskt arbete och innovation. En rapport om CFO-rollen som McKinsey Global Survey presenterade backar det här. Ekonomer är ofta involverade i lånsiktigt strategiarbete och två tredjedelar är involverade i digitaliseringsprojekt. 

För att ekonomerna ska kunna fortsätta att stötta företagen behöver företagsledarna stötta dem. 

Men hur?

Introducera system för framåtlutade ekonomiavdelningar

Företagsledare behöver samarbeta med sina ekonomiavdelningar genom att införa system som främjar automatisering (där det är möjligt) och förbättrar noggrannheten. De behöver också coacha teamet i att vara mer affärsdrivna och bygga närmare relationer med resten av företaget. För ekonomiavdelningen är trots allt källan till mycket värdefulla data.

"Redovisningsekonomers tankesätt förändras till att vara mer inriktade på teknologi. Men när vi säger det måste vi se till att företagsledarna ger stöd till sina avdelningar så att de kan forma dessa mer strategiska mål," sa Ross Latta.

"Redovisningsekonomer lägger mycket tid på att stämma av data, så du måste se till att dina system och processer samt compliancelösningar fungerar och producerar korrekta data."

Främja det tvärfunktionella samarbetet 

Genom att låta avdelningar jobba tillsammans får företag inte bara olika perspektiv utan också möjligheter som tidigare inte funnits. I fallet med ekonomiavdelningen leder det framför allt till fler datadrivna beslut.

Det här är något som Faith Metobo uppmanar andra företag att ägna sit åt när det gäller att förstå kassaflödet.

"Vem vet mer om kassaflöde än personen som faktiskt gör betalningarna? De vet vad betalningarna går till och hur mycket som finns kvar. Men det är en analytiker som måste ställa frågorna," sade Faith.

"Du måste samarbeta. Vi har möten kring det här [på Blinkist], och vi diskuterar de här sakerna tillsammans. Det bygger också en känsla av kontinuerlig förbättring runt omkring och förändrar din roll, och i slutändan hela ekonomifunktionen."

Så gynnar digitaliseringen till ekonomiavdelningen

Teknologin förändrar ekonomiavdelningens roll. Med det förändras även förväntningarna. När enklare uppgifter automatiseras får ekonomiavdelningen större ansvar att driva företaget framåt.

"Det är lockande att automatisera många av de enklare uppgifterna, och det ger ekonomiavdelningen en fantastisk möjlighet att bli affärspartner och tillhandahålla djupgående analyser. Ekonomiavdelningen befinner sig vid en mycket privilegierad skärningspunkt mellan olika datakällor genom hela företaget," tillade Oliver Wimshurst.

"I slutändan vinner företaget på att generera mer pengar, och ekonomiavdelningen kan verkligen hjälpa till med det och hjälpa företaget att vinna som helhet."

Var börjar digitaliseringen?

Från Excel-ark till modern teknologi som sparar företag tid och pengar – dit har vi kommit. Men att implementera den här förändringen i verksamheten kräver sitt arbete.

Så hur kan företag komma vidare? Enligt Faith handlar det om att prata med rätt personer och välja de enklaste striderna först. 

“Du behöver se över var du befinner dig just nu. Prata med dina bokföringsansvariga, prata med medarbetarna om problem de har och försök förstå vart ni vill komma, och prata med andra människor i branschen,” säger Faith. 

“Välj det enklaste först, som pappersfakturor. De är enkla att hantera med rätt verktyg. Jag tror att genom att välja de enkla striderna först och digitalisera saker som går fort är rätt väg. Sedan är det bara att fortsätta därifrån och till slut samla allt på en plattform.”

De viktigaste områdena att ha i åtanke när man implementerar en ny process:

  • Förberedelsefasen. Avsätt tid eller ta in en expert för att kartlägga alla dina processer och identifiera var smärtpunkterna finns samt var det finns mest att vinna på automatisering eller ny teknik.
  • Gör en färdplan. Oavsett om du siktar på att börsnoteras de närmaste åren eller få dina team att växa är det avgörande att sätta strategi och vision först för att se var digitalisering kan lösa problem.
  • Förbered ditt team. Se till att medarbetarna har rätt resurser på plats och kapacitet att fokusera på ett stort förändringsprojekt som kan ta upp ganska mycket tid.
  • Löpande stöd. Digitalisering är ett långsiktigt projekt. Det handlar om kontinuerlig förbättring och att identifiera andra områden som skulle kunna dra nytta av teknikens hjälp.

Ekonomiavdelningens framtid är oviss, och den nya generationen kommer att behöva fokusera på ny teknik och analys för att ligga steget före.

Vi tycker att Ross Latta uttryckte det bäst: "De ekonomiavdelningar som är mest framgångsrika är de som har ett öppet sinne när det gäller kontinuerlig förbättring och anpassning."

The CFO's playbook for 2024

CFO-handboken 2024

Så får du koll på utgifterna i en digitaliserad och automatiserad värld

Du kanske gillar...

Missa inte ett enda inlägg

Prenumera idag för att få spännande uppdateringar och de senaste nyhetsbreven från Pleo.