Gå vidare

Letar du efter pleo.io?

Boka en demo

Framtidens ekonomiavdelning

Får du slänga dina kvitton än?

Monica DeBerg från Bokoredo är Pleo-partner och delar regelbundet med sig av sina kunskaper inom redovisning här på bloggen.

Digitaliseringen av redovisningsbranschen har gått väldigt fort och bokföringslagen har inte alls hängt med. 

Nuvarande regler säger att företaget måste spara dokument såsom kvitton och fakturor i sin ursprungliga form.

Först efter det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades kan du slänga materialet, om du fört över det i annan form.

Till exempel om du skapat pdf-filer och sparat bilagorna i bokföringsprogrammet. Det här har man lagt fram ett förslag om att ändra, så att du som företagare ska kunna slänga till exempel kvitton så fort du har skannat in dem. 

Bokföringslagens krav säger att materialet skall förvaras åtkomligt, i ordnat skick och med enkel överskådlighet.

Den digitaliserade bokföringen uppfyller egentligen dessa krav bättre än de gamla reglerna. Därför behöver de gamla reglerna ändras.

I andra länder, som Norge och Finland, har man uppdaterat lagen och slopat kravet på fysisk arkivering. Samma väg vill vi gå i Sverige. 

Ett utredningsförslag är skickat på remiss. Det är väl genomarbetat och ordentligt utrett. Vi kan räkna med att det skall gå igenom.

Senaste budet var att besked skulle komma i november 2021 och att lagen skulle ändras till 1 juli 2022. Men vi har ännu inte hört något. Frågan är hur länge det dröjer?

Helt klart är att om (eller när) lagändringen går igenom, kommer det att underlätta mycket för dig som företagare. Dels för att du slipper dubbelarbete med sortering och arkivering, men också för att du kan frigöra en hel del utrymme genom att slippa spara alla papper och dokument i något förråd.

Du kanske gillar...

Missa inte ett enda inlägg

Prenumera idag för att få spännande uppdateringar och de senaste nyhetsbreven från Pleo.